آموزش اصول و فنون مذاکره Negotiation Techniques

آموزش اصول و فنون مذاکره N T توسط ویستابناسیس به دو روش حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی و مجازی از طریق وبینار برگزار می شود.

چنانچه تمایل به شرکت در کارگاه های آموزش اصول و فنون مذتکره دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

با تشکر از همراهی شما