نورومارکتینگ و برندینگ

هوالرزاق

نورومارکتینگ (بخش سوم)

نورومارکتینگ یا بازاریابی عصبی در نوشتارهای قبل مورد بررسی قرارگرفت. نورومارکتینگ neuromarketing یا بازاریابی عصبی در ادامه  به بررسی روش های تصویر برداری مغزی می پردازد و در این نوشتار ساختار مغز را به صورت کلی بررسی می کنیم، تا در آتی بهتر با نورومارکتیگ آشنا شویم.

مغز انسانی به طور میانگین 3/1 کیلوگرم وزن دارد و 80 درصد آن آب است. با این حال تنها دو درصد از وزن بدن را به خود اختصاص می دهد اما تا 25 درصد از منابع انرژی آن ( آب، اکسیژن، قند ) را مصرف می کند.

مغز از صد میلیارد نورون تشکیل شده که اتصالات میان آن ها به صد تریلیون می رسد.

مغز کنترل تمام قسمتهای بدن و عملکرد ما را در دست دارد و از طریق مسیرهای عصبی به قسمت‌های مختلف بدن پیام می فرستد و از محیط و از بدن پیام می گیرد قسمتهای مختلف آن نیز از طریق این مسیر های ارتباطی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. به طور کلی عملکرد مغز حاصله همین نقل و انتقالات پیام های عصبی است.

مغز از میلیاردها یاخته عصبی تشکیل شده است. یاخته های عصبی از طریق یک فعالیت الکتروشیمیایی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و پیام عصبی را که آن هم ماهیت الکتروشیمیایی دارد منتقل می کند. برای انجام عملی خاص یاخته های عصبی و در نتیجه مسیرهای عصبی ویژه ای در دستگاه عصبی فعال می شوند .

بازاریابی عصب پایه هم نوعی از بازاریابی است که با توجه به عملکرد مغز و سیستم عصبی بدن طراحی شده است.

بخش های کلی مغز

پژوهش های صورت گرفته در علوم اعصاب نشان داده که مغز ما سه بخش متفاوت با ساختارهای متفاوت دارد که هر یک کارکرد و هدفی مجزا از یکدیگر دارد. البته این نقش ها کاملاً با یکدیگر در ارتباط هستند و با هم تعامل دارند. این سه بخش عبارتند از :

مغز جدید یا کورتکس

از نظر تکاملی، قشر مخ جوان ترین قسمت مغز است.همین بخش است که بیش از هر عامل دیگری باعث تمایز ما و سایر حیوانات و سایر اشکال پیچیده حیات می شود.قشر مخ انسان ها از لحاظ پیچیدگی و اندازه با یکدیگر یکسان نیست.ضخامت این بخش تنها چند میلیمتر است و به رنگ خاکستری است. این بخش از مغز داده‌های منطقی را پردازش می‌کند و استنباط های خود را در اختیار بخش دیگر قرار می دهد. تصمیمات منطقی، آموزش و کارهای ارادی ما با فرماندهی این قسمت انجام می شود. قشر مخ 80 درصد مغز انسان را در بر می گیرد و لایه بیرونی دو نیمه مغز را تشکیل می دهد. یعنی نیمکره های راست و چپ مغز که هر کدام برای انجام فعالیت های ویژه ای تخصص دارند. برای مثال نیمکره چپ پاسخ های سمت راست بدن را کنترل می کند و بالعکس.

 مغز میانی

از نظر تکاملی دومین بخش مغز است که تکامل یافته. این بخش با موارد احساسی و حافظه درگیر است وظیفه پردازش هیجان و احساسات را بر عهده دارد .

مغز قدیم یا مقصد خزنده

قدیمی ترین و ابتدایی ترین بخش مغز است. این مغز جنگنده است و با موضوعات مربوط به بقای بشر مانند گرسنگی ، تنفس و … سر و کار دارند و این کاری است که برای میلیون‌ها سال انجام می داده و به همین دلیل به مغز خزنده معروف است.

تحقیقات در زمینه نورومارکتینگ نشان داده که اغلب تصمیمات خرید از طرف مغز قدیم انجام می شود.

مغز قدیم قسمتی است که تعیین می‌کند کدام بخش اطلاعات دریافتی، برای پردازش بیشتر، به مغز جدید مخابره ‌شود و کدام تصمیمات رد یا تایید شود پس می‌توان گفت مغز قدیم یا خزنده مانند فیلتری است که تعیین می‌کند کدام اطلاعات ‌می‌تواند عبور کند و به مغز جدید برود.

دلیل اینکه فکر می‌کنیم منطقی خرید می‌کنیم این است که ما بعد از خرید سعی می‌کنیم خریدمان را به شکل منطقی توجیه کنیم. در واقع ما احساسی خرید می‌کنیم و منطقی توجیه می‌کنیم.

مغز قدیم را می توان با 6 محرک به واکنش وادار کرد.

در نوشتار آتی به بررسی این شش قسمت خواهیم پرداخت.

با ما همراه باشید

کارشناس ارشد علوم شناختی