نمودار پیشرفت پروژه های ویستابناسیس

نمودار پیشرفت پروژه های ویستابناسیس شامل؛ مشاوره کسب و کار، مشاوره مدیریت، مشاوره برندینگ و مشاوره مارکتینگ است.

اغلب پروژه های مشاوره ای شرکت شامل طراحی استراتژی های کسب و کار، استراتژی فروش، استراتژی بازاریابی، استراتژی برندینگ و استراتژی نام تجاری است. بدیهی است اکثر مشتریان ما در حیطه مدیریت برند و مدیریت مارکتینگ خود از سایر خدمات این حوزه نیز بهره می گیرند.

مشاوره برندینگ
مشاوره مارکتینگ
مشاوره کسب و کار
مشاوره مدیریت
مدیریت برند
مدیریت اجرایی
آموزش
طراحی استراتژی
نام برند
برندبوک
مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی
بیزینس دل و بیزینس پلن