محمد رهگذر

محمد رهگذر

CFO

مشاوره مدیریت مالی همواره یکی از مهم ترین بخش های مدیریتی سازمان ها را شکل می دهد. بدیهی است چنانچه مجموعه ای از داشتن این مهم بی بهره باشد، برای نیل به مقصود خویش کار بسیار سختی را پیش رو دارد . . .

بیتا معماری

بیتا معماری

CTO

مدیریت پروزه نقشی حیاتر در پیش برد عملیات اجرایی هر کسب و کاری دارد. چنانچه در اجرای امور یا فرایند کسب و کارتان دچار مشکل هستید، هم اکنون با ما تماس بگیرید . . .

علی حسینی

علی حسینی

بازاریابی و فروش

بازیابی و فروش موتور متحرک هر کسب و کاری است. اگر در فروش خود با مشکل مواجه هستید، فرصت را از دست ندهید و با یک تماس از استراتژی مطلوب سازمان خود بهره ببرید . . .