برندینگ شرکت سان ترلان تجارت (سهامی خاص)

یکی از مراحل برندینگ و مارکتینگ شرکت سان ترلان تجارت که در حال انجام است، با نگرش استارتاپی به آن است که فرآیند عملیاتی آن از سال 1395 تا کنون در حال اجرا و پیاده سازی توسط شرکت برندینگ ویستابناسیس است.

شرکت سان ترلان تجارت (سهامی خاص) که در زمینه تهیه، تولید و توزیع انواع محصول های خوراکی پاکیزه و ارگانیک فعالیت می کند، فرآیند برندینگ و مارکتینگ محصولات ارگانیک آن در مدت 5 سال گذشته توسط تیم برندینگ ویستا در حال اجرا است.

http://suntarlantejarat.com

استارتاپ شرکت سان ترلان تجارت

بی شک حرکت شرکت سان ترلان تجارت بر محور برنامه در نظرگرفته شده برای توسعه کسب و کار تولید و توزیع محصول های ارگانیک دغدغه نخست تیم برندینگ و مارکتینگ ویستابناسیس است.

اکنون که فرآیند برندینگ شرکت سان ترلان تجارت در حال اجراست، آنچه برای شرکت برندینگ ویستابناسیس در اولویت است، پایش و رصد این پروسه بر اساس بیزینس پلن و استراتژی های تدوین و طراحی شده برای آن سازمان است.