استقرار سیستم مدیریت کیفیت !

استقرار سیستم مدیریت کیفیت گروه صنعتی قائم بر اساس استاندارد ایزو 2008 : 9001 توسط شرکت ویستابناسیس صورت پذیرفته است.

ایزو 9001

ایزو 9001

ایزو 9001 یا همان 2008 : 9001 که به استاندارد مدیریت کیفیت مشهور است، توسط شرکت ویستا برای گروه صنعتی قائم استقرار یافت. در سال 1392 این شرکت موفق به پیاده سازی الزامات ایزو 9001 شد.

مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت یا استاندارد ایزو 9001 یکی از مهمترین فرآیندهای عملیاتی شرکت ویستابناسیس است که برای مشتریان خویش صورت می پذیرد. گروه صنعتی قائم که اولین و بزرگترین تولید کننده قطعات فورج (درب، نرده و حفاظ) در ایران است، توانسته با مشاوره مدیریت تیم ویستا به اخذ گواهی استاندارد مدیریت کیفیت محصولات خود نائل شود.

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

    • مشاوره مدیریت گروه صنعتی قائم بر اساس نیاز سنجی های سازمان مذکور در دوره ها و سال های گوناگون ادامه داشته که استقرار سیستم مدیریت کیفیت بخشی از آن محسوب می شود.

http://ghaemferforge.ir