برندینگ مبلمان !

برندینگ مبلمان اکباتان توسط شرکت ویستا صورت پذیرفته است.

برندینگ و مارکتینگ مبلمان اکباتان از سال 1385 تا 1387 توسط تیم ویستا عملیاتی شد.

برندینگ مبلمان

برندینگ مبلمان

برندینگ مبلمان اکباتان با طرح توسعه تولید مبلمان و تنوع خدمات پیگیری شد و در میان مدت به راه اندازی سه نمایشگاه مبلمان در تهران، کرج و شهریار منتج شد.

مارکتینگ مبلمان مذکور با حضور و شرکت در نمایشگاه های بین المللی در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت.

مارکتینگ مبلمان

مارکتینگ مبلمان

مارکتینگ مبلمان اکباتان با چشم انداز حذف واسطه و ارائه خدمت و محصول با کیفیت و قیمت مناسب در کوتاه مدت توانست رشدی چند صد درصدی را تجربه و مقدمات بسط و گسترش انواع محصولات را ایجاد نماید.

استراژی فروش مبلمان

استراژی فروش مبلمان

    • استراژی فروش مبلمان اکباتان بر اساس بیزینس مدل مبلمان مذکور طراحی و عملیاتی شد.