نوشته‌ها

تکنیک‌های فروش حرفه‌ای

تکنیک‌های فروش

امروزه از تمام صاحبان کسب و کار بویژه افرادی که استارتاپی را می پیمایند، همه و همه در تفکر فروش و  تکنیک‌های فروش   هستند. مشاورین شما در شرکت ویستابناسیس بر آن شدند بصورت موجز و کلی برای تسهیل و تسریع شما بزرگواران، نکاتی را برای توسعه میزان مشتری بالقوه و نهایتا فروش پیشنهاد دهند:

ادامه مطلب …