نوشته‌ها

Customerization یا تولید سلیقه گرا چیست ؟

تولید سلیقه گرا

مدتی است اصطلاح کاستومریزیشن Customerization یا همان تولید بر اساس سلیقه مشتری در ادبیات اقتصاد کشورمان مرسوم شده است.

لغت کاستومریزیشن Customerization از دو کلمه Customer و zation یا فرایندتشکیل  و می توان ترجمه آن را معادل تولید سلیقه‌گرا یا تولید سلیقه محور در نظر آورد.

ادامه مطلب …