برندینگ ومارکتینگ اشخاص حقوقی وحقیقی متعدد و متنوعی در سه دهه گذشته توسط تیم برندینگ و مارکتینگ ویستابناسیس بصورت ملی و بین المللی انجام گرفته است که در ادامه بصورت موجز و مختصر به آن ها اشاره می شود: