خط مشی ویستابناسیس

تحقق اهداف چشم انداز تدوين شده سازماني شرکت ویستابناسیس، بدون برنامه‌ريزي غير ممكن است، از همین روی و برای نیل به چنین مهمی، تمامی مدیران و کارکنان ویستا رعایت اصول خط مشی کلی شرکت را بر خود فرض دانسته و اجرای آن را امری بدیهی و لازم قلمداد می نمایند :

ما با توکل به خداوند متعال، تمام ” توان، تلاش و تدبیر ” خویش را در راستای جلب رضایت خالق و مخلوق بکار می بندیم.

ما ” گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک ”  را اصلی اصیل در حفظ کرامت انسانی می دانیم و مشتری مداری  را اولویت ارتباط های سان قرار داده ایم.

ما ” ارزش‌آفريني مستمر براي مشتريان ” ، سهامداران و همکاران سان را مطلوب خویش فرض نموده ایم.

ما ” استفاده از دانش و فناوريهای نوین ” را به منظور ارائه روزآمدترين و کارآمدترین خدمات حوزه کسب و کار را امری بدیهی و لازم برای ویستا می دانیم.

ما ” خود را متعهد به داشتن بالاترین استانداردهای کیفی ”  در ارائه خدمات ویستا به مشتریان دانسته و کنترل مداوم فعالیت ها و فرآیندها ی موثر بر کیفیت را سرلوحه امور قرار داده ایم.

ما ”  خدمات ویستا را بر اساس نیازهای مشتریان آنالیز و تدوین و با نظرات آن ها ارتقاء می بخشیم “.

ما ” شناسائی مستمر و توجه ویژه به نیازهای آشکار و پنهان مشتریان “، با هدف ارتقای مستمر رضایتمندی ایشان را وظیفه سان می پنداریم.

ما ” منابع انسانی را با رویکرد ارتقاء سطح دانش و مهارت ایشان یک باور اخلاقی، اجتماعی و شغلی دانسته ” و اجرای آموزش های اثر بخش را مهم ترین سرمایه و عامل اساسی رشد و تعالی سازمانی ویستا می دانیم.

ما ” تداوم موفقیت ویستا را، در توسعه پایدار و حفظ محیط زیست دانسته ” و مراقبت از آن را امری ارزشمند تلقی می کنیم.

ما ” نظرها، پيشنهادها و انتقادها را يکي از فرصت‌هاي استراتژيک براي بالندگي ویستا و بهسازی فرآيندهاي درون سازمانی قلمداد می کنیم “.