استراتژی برند

مشاوره برندینگ Branding

مشاوره برندیگ Branding دارای بخش های متعدد و متنوعی است. مشاوره برندینگ در حقیقت مهمترین و حیاتی ترین بخش مشاوره را تشکیل می دهد.

مشاوره برندینگ ویستا با تمرکر بر روی استراتژی نام تجاری تمام تلاش خود را برای برندسازی انجام می دهد، به نحویکه با بهترین تاکتیک ممکن، اسم تجاری Trade Name شما دارای هویتی مشخص و در بازار جایگاه و موقعیت خاص و متمایز خود را بیابد.

مشاوره برندینگ ویستابناسیس دارای بخش های مختلفی است که هر یک بصورت حلقه های یک زنجیر، فرایند برندسازی را تکامل می بخشند. مشاوره برندینگ ویستا بر آن است که در پروسه خلق تا استقرار یک تصویر در ذهن مخاطبان هدف، از سازمان یا فرد بواسطه محصول یا خدمت مورد نظر، مسیری کوتاه را بپیماید تا هویتی ماندگار و پایدار از نام تجاری به یادگار ماند.

مشاوره برندینگ ویستا برای نیل به برندسازی نخست اقدام به طراحی و تدوین استراتژی هویت برند CI Guide نموده و سپس با ترکیب عناصر آمیخته بازاریابی Marketing Mix هویت برند را نهادینه می سازد.

شرح خدمات ویستابناسیس

گام نخست: مشاوره مقدماتی و ایجاد زیرساخت مناسب آغاز عملیات

گام دوم: کارگاه آموزش و درک برند

گام سوم: مطالعات و تحقیقات بازار

گام چهارم: بررسی، آنالیز و تحلیل گزارش ها و تبیین مخاطب هدف

گام پنجم: طراحی و تدوین استراتژی برند Brand Strategy

گام ششم: تحقیقات هویت Identity Research

گام هفتم: خلاقیت

گام هشتم: تعیین نام برند Brand Name

گام نهم: تعیین نام تجاری Trade Name

گام دهم: تعیین لباس تجاری Trade Dress

 

 

ارمیا شهلایی