مشاوره بیزینس پلن

مشاوره طرح کسب و کار Business Plan

مشاوره طرح کسب و کار BP عملا نقشه راه کسب و کار فردی یا سازمانی است. بیزینس پلن شما تبیین کننده مسیر پیش روی شما یا سازمان شماست.

مشاوره طرح کسب و کار یا همان طرح توجیهی فرایندی مستند، سلسه وار و پی در پی است که به هیچ وجه نمی توان کیفیت را فدای کمیت نمود. به دیگر سخن نقشه راه تجاری شما یا سازمانتان، که قرار است صرفه جویی زمانی و مالی برای شما به همراه داشته باشد، می بایست قبل از هر اقدام و حرکت تجاری طراحی، تدوین و تبیین شده باشد.

مشاوره طرح کسب و کار یا بیزینس پلن حقیتا بیانگر هدف کارآفرین یا موسسه از تجارت یا کسب و کار است. مشاوره طرح کسب و کار ویستا عملا شما را در طراحی هدف تجاری و تدوین چشم انداز و ماموریت کاری، یاری رسانده و تلاش می کند خدمات ذیل را عرضه نماید.

شرح خدمات ویستابناسیس:

فاز صفر : خلاصه اجرایی

فاز 1 : توضیح کسب و کار

الف: تبیین چشم انداز Vision

ب: تبیین ماموریت Mission

ج: تبیین ارزش Values

د: توصیف اهداف کوتاه، میان و بلند مدت

فاز 2 : تحلیل بازار Trend Analysis

الف: تحلیل و آنالیز رقبا

ب: تبیین بازار هدف

ج: پیش بینی سهم بازار

د: تقسیم بندی مشتریان هدف

فاز 3 : تعریف محصول و خدمت

الف: شرح محصول

ب: شرح خدمت

ج: تبیین رقابت کالا و خدمات

د: ابزار سخت افزاری و نرم افزاری سازمان در ارتباطات

فاز 4: طرح تولید

الف: پروسه تولید (تامین مواد اولیه تا ساخت محصول)

ب: زمین و سالن تولید

ج: ابزار کار و تجهیزات

فاز 5 : ساختار و سیستم سازمان Team Building

الف: مجوز و گواهینامه ها

ب: چارت سازمانی

ج: سیستم حقوقی کسب و کار

فاز 6 : استراتژی بازاریابی و فروش Development Strategy

الف: SWOT

ب: قیمت گذاری

ج: تبلیغ

د: توزیع

فاز 7 : طرح مالی

الف: پیش بینی بودجه راه اندازی

ب: پیش بینی جریان نقدی

ج: پیش بینی ترازنامه سالانه

د: پیش بینی سود و زیان سالانه (بررسی نقطه سر به سر)

فاز 8 : ضمیمه ها

 

مشاوره طرح کسب و کار یا بیزینس پلن سازمان یا خدمت و محصول شما، طرحی مخصوص و ویژه کسب و کار خودتان است.

شرکت ویستابناسیس همراه و حامی شماست.

ارمیا شهلایی