برندینگ و مارکتینگ شرکت سان ترلان تجارت (سهامی خاص)

برندینگ شرکت ویستابناسیس

مشاوره مالی

مشاوره مالی

مشاوره مالی شرکت ویستابناسیس ثمره سال ها تجربه و مطالعه شرکت های کوچک و متوسط، بنگاه های بزرگ اقتصادی و استارت آپ ها بوده که نیازسنجی شده و مشاوره مالی و مدیریت مالی آن ها عملیاتی شده است.

مشاوره مالی ویستابناسیس بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای توسط یکی از شرکت های وابسته به ویستابناسیس ارائه می شود. این مهم یکی از سرمایه های معنوی و مادی شرکت ویستابناسیس است.

مشاوره مالی یکی از مهمترین خدمات مشاوره ای شرکت ویستابناسیس است. پیشنهاد می کنیم اگر در زمینه مالی از دانش یا تجربه کافی برخوردار نیستید، یا از مدیران غیرمالی هستید که مدیریت مالی و حسابداری مدیریت را در سازمان یا کسب و کار خود مستقر نکرده اید، از مشاوره مالی بهره مند شوید.

مدیریت مالی

مدیریت مالی

مدیریت مالی یکی از ارکان مدیریتی هر کسب و کار شخصی و سازمانی است.

مدیریت مالی در اقتصاد توسعه یافته یکی از بالهای پرواز کسب و کار محسوب می شود. همواره منابع مالی و منابع انسانی در توسعه، نقش کلیدی داشته و مدیرانی که به اهمیت و جایگاه آن واقف هستند، خود را نیازمند اطلاعات و سواد مالی به روز شده می دانند.

شرکت ویستابناسیس با درک این مهم مبادرت به تاسیس شرکتی تخصصی در زمینه مدیزیت مالی و مالیاتی نموده تا در صورت نیاز مشتریان هدف خود، در تمام حوزه های تخصصی ذیل اقدام به؛ مشاوره مالی و مالیاتی، مدیریت مالی و مالیاتی و آموزش مالی و مالیاتی نماید.

مشاوره مالی و مالیاتی . مدیریت مالی و مالیاتی . آموزش مالی و مالیاتی

مشاوره مالی و مالیاتی

مشاوره مالی و مالیاتی شرکت ویستابناسیس عبارتست از:

 1. مشاوره حسابداری مالی
 2. مشاوره حسابداری مالیاتی
 3. مشاوره حسابداری  مدیریت
 4. مشاوره تامین حسابدار مناسب
 5. مشاوره تامین مدیرمالی حرفه ای
 6. مشاوره امور حقوقی قراردادها مالی 
 7. مشاوره دادرسی سازمان تامین اجتماعی
 8. مشاوره دادرسی مالیاتی و تنظیم لوایح و غیره
 9. مشاوره حل اختلاف کارگری و کارفرمایی مشتریان
 10. مشاوره راه اندازی نرم افزارهای مالی، حسابداری و غیره

مدیریت مالی و مالیاتی

 1. مدیریت مالی
 2. مدیریت حسابداری
 3. مدیریت حسابرسی
 4. مدیریت امور حقوقی و قراردادها
 5. مدیریت امور سازمان تامین اجتماعی

آموزش مالی و مالیاتی

 1. آموزش مالیاتی
 2. آموزش حسابداری
 3. آموزش حسابرسی
 4. آموزش تامین اجتماعی
 5. آموزش نرم افزارهای حسابداری

خدمات حقوقی

خدمات حقوقی شرکت ویستابناسیس بصورت تخصصی و حرفه ای عبارتند از:

  1. خدمات ثبت شرکت ها
  2. خدمات ثبت نام تجاری
  3. خدمات دادرسی سازمان امور مالیاتی
  4. خدمات دادرسی سازمان تامین اجتماعی
  5. خدمات حل اختلافات کارگری و کارفرمایی

مشاوره مالی

ممشاوره مالی شرکت ویستابناسیس، می کوشد تا آزادي عمل مديران در حوزه سياست گذاری مالي افزايش يافته و نیز مديريت سازمان، کنترل مناسبي در حوزه مالی داشته باشد. فرایند مذکور به قيمت گذاری صحيح محصول ها کمک نموده، همچنین سود مورد انتظار سازمان تضمين مي شود.

ممشاوره مالی شرکت ویستابناسیس در راستای استقرار نظام مدیرت مالی است. ویستابناسیس به شما کمک می کند کنترل استراتژيک برای رسیدن به هدف هاي سازماني در حوزه مالي را به خوبی انجام دهید.

مشاوره مالی و فرایند آن

  • فاز صفر: بستر سازی و ایجاد ساختار اجرایی.
  • فاز صفر: بخش مدیریت مالی
  • فاز یک: آموزش مفاهیم مدیریت مالی.
  • فاز دو: بخش مشاوره مالی
  • فاز دو: مطالعه، شناخت و طراحی سیستم.
  • فاز یک: بخش آموزش مالی