ارمیا شهلایی مدیر عامل شرکت برندینگ ویستابناسیس

به نام خداوند جان و خرد                   کزین برتر اندیشه برنگذرد

تمام توان، تلاش، تدبیر و توکل تیم ویستابناسیس بر آن است که؛

گامی هرچند کوچک در راستای تحقق اهداف و سند چشم انداز مجموعه ویستابناسیس برداشته

و بی شک نیل به این مهم یعنی ارائه خدمات مشاوره، کوچ، نظارت، مدیریت و اجرا در حیطه برندینگ و مارکتینگ

عنایت و حمایت ویژه شما سروران ارجمند و گرانمایه را می طلبد.

همیشه و همواره بر این باوریم؛

نا برده رنج، گنج میسر نمی شود

ارمیا شهلایی