برندینگ و مارکتینگ شرکت ساختمانی و سازه ای استاک پیشرو سازه (سهامی خاص) بصورت صفر تا صد از سال 1390 تا سال 1399 توسط شرکت برندینگ ویستابناسیس اجرا شده است. برندینگ شرکت مذکور از مطالعات کتابخانه ای و میدانی شروع و با تعیین نام تجاری آن توسط مدیریت شرکت ویستا ادامه یافت.

بیزینس مدل شرکت ساخاتمانی، سازه ای و پیمانکاری استاک تا مرحله انتخاب استراتژی بازار و تاکتیک های فروش توسط تیم ویستا صورت پذیرفته است.

مارکتینگ شرکت ساختمانی فوق الذکر و استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو 2008 : 2009 از دیگر خدمات مدیریت شرکت ویستا بوده است.

مشاوره مالی شرکت ساختمانی و استقرار سیستم مالی و حسابداری آن با مدیریت تیم ویستا انجام شده است.