برندینگ گروه صنعتی کراس / CROSS INDUSTRIAL GROUP (ایران و امارات متحده)

برندینگ گروه صنعتی کراس با مدیریت مقیم دکتر سید کمال حیدری نژاد در پنج سطح طراحی، مدیریت و عملیاتی شد.

ما برای برندینگ و مارکتینگ پروژه گروه صنعتی کراس موارد ذیل را پیاده سازی نموده ایم:

  1. تحقیقات بازار
  2. برنامه استراتژیک برندینگ
  3. برنامه استراتژیک بازاریابی
  4. برنامه توسعه بازار
  5. برنامه کلان تغییرات سازمانی