مطالب توسط admin-vbs

قدیمی ترین شیوه بازاریابی چیست؟

قدیمی ترین شیوه بازاریابی چیست؟   تبلیغات سینه به سینه یا به قولی همان تبلیغات دهان به دهان ( WOM : Word of Mouth ) قدیمی ترین شیوه بازاریابی یا فروش است. مشاورین بازاریابی ویستابناسیس بر این باورند که یکی از موثرترین روش های بازاریابی در طول تاریخ پیدایش بازار، همین سنت تبلیغ و ترویج سینه […]

چه تعداد فروشنده نیاز داریم؟

مدیر فروش   مدیران فروش سازمان ها همواره با چالش تعداد مناسب فروشنده یا همان تیم فروش مواجه هستند. به نظر شما یک تیم حرفه ای فروش از چه تعداد فروشنده حرفه ای تشکیل شده است؟ دوستی میگفت: بستگی دارد بدون شک استراتژی سازمان است که به شما دیکته می کند برای رسیدن به اهداف […]

تکنیک‌های فروش حرفه‌ای

تکنیک‌های فروش امروزه از تمام صاحبان کسب و کار بویژه افرادی که استارتاپی را می پیمایند، همه و همه در تفکر فروش و  تکنیک‌های فروش   هستند. مشاورین شما در شرکت ویستابناسیس بر آن شدند بصورت موجز و کلی برای تسهیل و تسریع شما بزرگواران، نکاتی را برای توسعه میزان مشتری بالقوه و نهایتا فروش پیشنهاد […]